Your browser does not support JavaScript!
志工福利

志工福利:

  課程

      1.  本中心志工於內湖老人服務中心服務滿100小時即享長青學苑隨堂選修

      2.  志工自費上課享有會員價。長青學苑上課資格先後順序為60歲以上長者 → 中心志工→ 其他非60歲之學員

  禮金提撥

       1.  喪事11 00元(志工配偶)/喜事1200元(志工子女)

  旅遊補助

    1.  凡為本中心服務之志工即可享有旅遊補助金

  其餘補助

       1.  志工參與中心各項收費活動皆可享有會員價

       2.  每年定期辦理志願服務受訓課程

       3.  團體意外保險

       4.  志工車馬費每次110元